Virksomhedscases

FÅ INDSIGT I DE TRE VIRKSOMHEDERS ARBEJDE OG ERFARING MED TEKNOLOGIERNE I PRAKSIS

Erfaringer og læring fra projektsamarbejdet

TRE INSPIRERENDE CASES FRA
DEN DANSKE PRODUKTIONSINDUSTRI

De deltagende virksomheder i projektet var DESMI, Poul Johansen Maskiner og Jorgensen Engineering. Virksomhederne blev udvalgt på baggrund af deres virksomhedsprofil og engagement. Fælles for dem alle var ambitionen om, hvor de vil hen digitalt, og hvordan projektet kunne hjælpe dem i en ny retning med fokus på at skabe effekt i produktionen. 

Gennem projektet blev der udviklet digitale koncepter på baggrund af indsigt i arbejdsprocesser, brugeradfærd og teknologisk løsningsrum. Koncepterne blev udviklet og testet gennem 180-dages pilotforløb, hvor virksomhederne afprøvede prototyper med brugerne i konkrete arbejdsprocesser, og der blev målt på udvalgte parametre før og efter teknologierne blev introduceret. Effektmålingen har, sammen med eksisterende forskning inden for industriel brug af VR, AR og MR, dannet grundlag for udgivelse af et White Paper. Den samlede erfaring fra projektet formidles videre her på hjemmesiden mhp. at hjælpe andre virksomheder, der ønsker at udforske potentialet for VR/AR/MR.

Erfaringer og læring fra projektsamarbejdet

TRE INSPIRERENDE CASES FRA
DEN DANSKE PRODUKTIONSINDUSTRI

De tre deltagende virksomheder i projektet var DESMI, Poul Johansen Maskiner og Jorgensen Engineering. Virksomhederne blev udvalgt på baggrund af deres virksomhedsprofil og engagement. Fælles for dem alle var ambitionen om, hvor de vil hen digitalt, samt hvordan deltagelse i projektet kunne hjælpe dem i en ny retning med fokus på at skabe effekt og løfte produktiviten. 

Kriterierne for deltagerne i projektet afspejler målgruppen

GENKENDELIG VIRKSOMHEDSPROFIL

JORGENSEN ENGINEERING

Jorgensen Engineering udvikler og producer kundetilpassede pakkeanlæg til fødevare- og medicinalindustrien. De har allerede oplevet markant effekt gennem brug af Virtual Reality i deres designproces til fremvisning af nye anlæg. Men der lå et yderligere potentiale i at bruge Mixed Reality til at supportere deres kunder på tværs af afstande. På den måde kunne de forbedre deres processer for ibrugtagelse og drift af anlæg og til at højne deres after sales services. 

Ved brug af MR-briller har kunderne nu begge hænder fri til at løse opgaver i produktionen, mens de kan tilgå manualer og video-guides. Serviceteknikere kan nu også, helt bogstaveligt, se problemet fra kundens synsvinkel og dele konkret information og vejlede digitalt i form af billeder, filer og links.

DESMI OCEAN GUARD

DESMI udvikler, fremstiller og servicerer pumpeløsninger til blandt andet marine- og forsynings-industrien. DESMI Ocean Guard fokuserer på systemer til rensning af ballastvand ombord på skibe. Deres ambition med deltagelse i projektet var at gøre data, manualer og fejlsøgning lettere tilgængeligt for deres kunder, så tiden brugt på support kunne reduceres.  

Løsningen blev at bruge Augmented Reality (AR) på mobile devices, som allerede findes ude hos kunden. Gennem en app kan maskinmestre søge efter information, guidelines og fejlkoder ud fra en 3D-model af det specifikke pumpesystem. AR-teknologien gør det muligt at se detaljer om de enkelte komponenter, samt visualiseret data og guides til hjælp ved vedligehold.

POUL JOHANSEN MASKINER

Poul Johansen Maskiner (PJM) udvikler, konstruerer og fremstiller fuldautomatiske montageanlæg og produktionslinjer. Som deltagere i projektet havde PJM et ønske om at skabe effekt gennem værdi-kæden fra design til produktion, samt at sikre dokumentation ved brug af AR og MR-teknologi. 

Teknologierne støtter montørerne i montageprocessen ved digital fremvisning af el-diagrammer og styklister, hvor de nu kan dele opdateringer og dokumentation direkte med konstruktionsafdelingen. Med Augmented og Mixed Reality har medarbejderen den relevante information visuelt tilgængelig netop der hvor opgaven udføres, mens hænderne er frie til at udføre arbejdet.

INSPIRATION FRA ANDRE INDUSTRICASES

Virsabi leverer Virtual, Augmented og Mixed Reality løsninger, der skaber værdi internt og eksternt hos visionære virksomheder.
Lad dig inspirere og få indblik i det brede spænd af muligheder, som teknologierne åbner op for.