Virksomhedscases

De deltagende virksomheder i DIGITAL REALITY er Poul Johansen Maskiner, Jorgensen Engineering og DESMI. Deltagerne er udvalgt på baggrund af deres virksomhedsprofil, digitaliserings- strategi og engagement. Projektet omfatter en indledende proces, hvor der udvikles digitale koncepter på baggrund af indsigt i interne/eksterne arbejdsprocesser, brugeradfærd og teknologiske muligheder. Dernæst følger udvikling og test af koncepterne gennem et 180-dages pilotforløb. Projektet skal samle erfaring omkring konceptualisering, udvikling og test af VR/AR/MR-løsninger, som kan bruges til at hjælpe andre virksomheder.

Deltagende virksomheder i DIGITAL REALITY opfylder følgende kriterier:

  • Dansk industrivirksomhed med en omsætning fra ca. 0,5 – 2,0 mia. DKK
  • Engagement fra ledelse og allokering af medarbejdere (1-2 årsværk) i den interne projektperiode fra efteråret 2019 til sommer 2020.
  • Mulighed for inddragelse af kunder/brugere mhp. at identificere og udvælge relevante brugsscenarier for anvendelse af VR/AR/MR.

Fælles for de deltagende virksomheder er deres klare vision for, hvor de skal hen digitalt, samt hvordan DIGITAL REALITY kan hjælpe til at løfte produktiviten.

Poul Johansen Maskiner

Poul Johansen Maskiner A/S udvikler, konstruerer og fremstiller fuldautomatiske montageanlæg og produktionslinjer. En del af forretningen omfatter også servicering af anlæggene, når de er sat i drift. Kunderne er i fremstillingsindustrien i ind- og udland og befinder sig i segmentet lige fra medicinalindustrien til legetøjsproducenter og anden generel industri, eksempelvis Coloplast, LEGO og Danfoss. PJM’s vision er at være den foretrukne partner, når det gælder automatisering af industrielle fremstillings processer.

I forbindelse med udarbejdelse af ny strategi for PJM, har vi ønsket at undersøge forskellige muligheder for at bringe nye teknologier i anvendelse forskellige steder i vores værdikæde, herunder øge digitaliseringen af vores virksomhed. Vi har identificeret VR/AR/MR-teknologi som et særdeles interessant område, hvor vi ser anvendelsesmuligheder i mange forskellige faser af et kundeprojekt: Lige fra salgs- og designprocessen over selve montagen, og til idriftsættelse hos kunden samt den efterfølgende service. Her ser vi frem til at DIGITAL REALITY vil hjælpe os med at afdække potentialet, anvise og afprøve konkrete anvendelsesmuligheder, som vi umiddelbart kan implementere et eller flere steder i vores værdikæde.”

Benny Smith
CEO, Poul Johansen Maskiner A/S

JORGENSEN ENGINEERING

Jorgensen Engineering A/S er en fynsk videns- og teknologibaseret produktionsvirksomhed placeret i Odense og ejet af den svenske industrikoncern Xano. Jorgensen Engineering udvikler og producerer komplekse, tekniske og kundetilpassede nicheløsninger til fødevare-, petfood- og healthcare-industrien. Kundeporteføljen tæller store, globale virksomheder som Nestlé, Unilever, Danone, Fresenius, Kraft-Heinz, Tetra Pak, Arla etc.

Udover høj fokus på parametre som fødevaresikkerhed, kundernes brand protection, digitalisering og høj servicegrad ønsker vi løbende at forbedre vores løsninger, så dem vi tilbyder, er de mest effektive på markedet. Projekt DIGITAL REALITY er med til at kickstarte og muliggøre, at vi kan optimere vores interne processer, så vi bliver meget mere effektive ude på kundernes sites. Vi kan online forbinde vores eksperter meget hurtigt og effektivt. Det betyder, at vi hæver vores kvalitetsniveau og vores kunder bliver serviceret på et meget højere niveau.

Jens Nyeng
CEO, Jorgensen Engineering A/S

DESMI

DESMI A/S er en dansk producent af pumpeløsninger med hovedsæde i Nørresundby. DESMI udvikler, fremstiller, sælger og servicerer pumper og pumpeløsninger samt miljøudstyr til bl.a. marine- og forsyningsindustrien, herunder systemer til rensning af ballastvand ombord på skibe, systemer til opsamling efter affald i floder og vandløb m.m. DESMI har kontorer på 30 lokationer og er repræsenteret i mere end 120 lande verden over. DESMI leverer enkeltkomponenter og systemer samt kundetilpassede løsninger. DESMI har 185 års erfaring med at give kunder den rette vejledning og løsning, der understøtter deres forretning.

DESMI opererer i høj grad i den maritime sektor, hvilket betyder, at vores produkter er i anvendelse ombord på skibe i global drift. For disse skibe er det essentielt, at eventuelle problemer med vores produkter kan løses så hurtigt og effektivt som muligt, så ‘down-time’ kan minimeres. I den forbindelse ser vi store muligheder i brug af VR/AR/MR-teknologi til at forbedre fjernsupport til vores kunder, samt udvikling af hjælpeværktøjer, som kunderne kan benytte til selv at foretage fejlsøgning og udbedring. Disse optimerede service- og supportsystemer skal være med til at sikre den globale konkurrenceevne for DESMI i fremtiden. 

I DESMI ser vi deltagelsen i DIGITAL REALITY som en oplagt mulighed for at få opbygget en bedre forståelse for de muligheder VR/AR/MR giver os i forhold til at give vores kunder bedre support og evt. tilbyde helt nye services. Den kompetente vejledning vi får igennem projektet skal bruges til at lave en skarpere definition af hvilke VR/AR/MR-løsninger vi umiddelbart kan se en fordel i at tilbyde vores kunder, og dernæst skal vi igennem projektet have udviklet en konkret løsning.

Rasmus Folsø
CEO, Desmi Ocean Guard