Værktøjskassen

EN GUIDET PROCES TIL HVORDAN JERES VIRKSOMHED KOMMER
I GANG MED AT BRUGE EFFEKTFULD VR/AR/MR-TEKNOLOGI

Sådan kommer jeres
virksomhed i gang
med VR/AR/MR

Værktøjskassen hjælper virksomheder til at komme i gang med at anvende effektfuld VR/AR/MR-teknologi. Værktøjskassen indeholder råd og vejledning til den gode proces, samt konkrete redskaber til at vurdere mulige løsninger og evaluere potentialet for implementerbare koncepter.

Sådan kommer
jeres virksomhed
i gang med
VR/AR/MR

Sådan kommer jeres
virksomhed i gang
med VR/AR/MR

Vi vil gerne...

Værktøjskassen

Værktøjskassen hjælper produktionsvirksomheder til at komme bedst fra start med  VR/AR/MR-teknologi til at skabe effekt i arbejdsgange og services. Værktøjskassen indeholder råd og vejledning til den gode afklaringsproces, samt konkrete værktøjer til at vurdere mulige løsninger og evaluere potentialet for teknologien.

Værktøjskassen fokuserer på at hjælpe virksomheder til at besvare spørgsmål om hvad, hvorfor og hvordan teknologierne bedst kan anvendes. I kan finde råd og vejleding til planlægning af det gode procesforløb og konkrete værktøjer, der støtter både ledelsen og den enkelte projektleder til at komme godt i gang med VR/AR/MR.

Værktøjskassen formidler erfaring fra projektsamarbejdet med tre danske produktionsvirksomheder:

Råd og vejledning er baseret på projektteamets samlede viden inden for forskning, udvikling og industrisamarbejde:

Udvikling af en MR-løsning der gør information om anlæg let tilgængelig, samt mulighed for at supportere deres kunder på tværs af afstande.

Udvikling af en AR-løsning til at gøre data, manualer og fejlsøgning lettere tilgængeligt for både medarbejdere og kunder.

Udvikling af en MR-løsning der gør information om montageproces mulig at tilgå digitalt, samt støtter kvittering og opdatering af udførte opgaver.

 

Facilitering af innovationsprocesser og implementering af ny teknologi med valg af rette strategi og forretningsmodel. 

Forskning i effektpotentiale og interaktion mellem mennesker og teknologi med fokus på digital reality.

Eksperter indenfor udvikling af industrielle VR/AR/MR-løsninger med en lang liste af kunder fra bl.a. den danske industri.