HVORFOR GÅ
I GANG?

HVORFOR
GÅ I GANG?

HVORFOR
GÅ I GANG?

Nye tiltag kræver afsætning af tid og ressourcer, men hvad kan I opnå?

For at opnå succes skal ledelsen afklare om nye tiltag med VR/AR/MR matcher virksomhedens digitaliseringsstrategi. Her kan I finde konkrete værktøjer til at vurdere teknologiernes strategisk match, samt behovet for ressourcer, der må afsættes til at udforske og teste løsninger. Der skal oprettes en intern projektgruppe, der skal lede forløbet og inddrage medarbejdere fra forskellige dele af organisationen.

Nye tiltag kræver afsætning af tid og ressourcer, men hvad kan I opnå?

Nye tiltag kræver tid og ressourcer, men hvad kan FÅ RETUR?

STRATEGISK AFKLARING

En generel overvejelse, når man ønsker at tænke i digitalisering af arbejdsprocesser, er en vurdering af egen digital modenhed. Altså, en afklaring omkring nuværende IT-ressourcer, kapacitet og hvordan man håndterer information og dokumentation. Hvor stor er den interne viden og parathed til at ændre og digitalisere arbejdsprocesser?

Har jeres virksomhed en digitaliseringsstrategi? Og i så fald, hvad er jeres ambitioner for de kommende år? At bevæge sig ind i et afklarende forløb omkring brug af VR/AR/MR-teknologi behøver ikke være et langsigtet projekt, men hvis ikke målet med teknologiernes brug og effekt matcher virksomhedens strategi, så vil det formodentlig blive svært at få den fornødne opbakning og prioritering fra ledelsen.

STRATEGISK MATCH (template)

Værktøjet "STRATEGISK MATCH" ????

STRATEGISK MATCH (eksempel)

Eksempel på brug af værktøjet "STRATEGISK MATCH"

VURDERING AF RESSOURCER

Først og fremmest skal der oprettes en intern projektgruppe, der skal lede forløbet og inddrage medarbejdere fra forskellige dele af organisationen. Men hvilke ressourcer har I tilgængeligt internt i forhold til at lede projektet? Og hvem har I brug for kan supplere projektteamet i forhold til teknologisk indsigt og udviklingskompetencer?

Det kræver et “buy in” fra ledelsen at kunne gennemføre et omfattende projekt, da der skal allokeres ressourcer i form af medarbejdereog tid, samt investeres i udstyr og udviklingskompetencer. Det kan også ofte være nødvendigt at afsætte midler til opdatering af IT lincenser og datahåndtering. 

RESSOURCER (template)

Værktøjet "RESSOURCER" ????

RESSOURCER (eksempel)

Eksempel på brug af værktøjet "RESSOURCER"