KOM GODT FRA START

KOM GODT
FRA START

KOM GODT
FRA START

Få støtte til at komme i gang – allerede nu!

Det er vigtigt at komme ud fra mødelokalet og i gang med at udforske teknologierne. Dertil har vi samlet ”Startpakken”, der giver jer det bedste grundlag til at komme godt fra start. Startpakken omfatter en præsentation af teknologierne, hvor I dertil låner udstyr og får hjælp til opsætning, samt en introduktion til eksisterende løsninger. Når I først har forståelsen for teknologierne kan l udforske løsningrummet for hvordan VR/AR/MR kan skabe effekt i jeres virksomhed

Få støtte til at komme i gang – allerede nu!

Få støtte til at komme i gang – allerede nu!

Forstå VR/AR/MR-teknologi og deres anvendelse i industrien. Bliv introduceret til teknologierne her eller få en personlig introduktion og vejledning til brug af teknologierne her.

Forståelsen for hvordan VR/AR/MR-teknologi fungerer kræver “hands on” oplevelse og erfaring med forskellige løsninger. Det er muligt at blive introduceret til teknologierne og låne udstyr gennem bl.a. udviklingshuse og videninstitutioner.

Det er vigtigt at sprede kendskabet til teknologierne, hvis medarbejdere skal kunne bidrage til idéskabelse, test og implementering. Forståelse for teknologiernes funktion og anvendelse vil hjælpe til en samlet sparring om samt hvordan teknologierne kan bringes i spil i virksomheden.

Få “hands on” erfaring med eksisterende løsningen inden for både VR, AR og MR. Bliv introduceret af eksperter, der også kan hjælpe med opsætning og håndtering af udstyr, som I kan låne til test internt i jeres virksomhed. Ved at få en introduktion vil I, udover at opleve VR, AR og MR, også opnå en forståelse for løsningsrummet for hver enkel teknologi, samt hvilket ressourcer, data og informationsdeling det kræver at bruge løsningerne internt.  

Test med brugere og medarbejdere er essentielt for både at opnå forståelse for teknologiernes potentiale i egne arbejdsgange, men også for at få medarbejderne i organisationen med “om bord”. Det er vigtig at komme ud af mødelokalet og udfordre de antagelser og hypoteser, som der findes omkring årsag til problemer og det mulige løsningsrum. Spørgsmål omkring typiske fejl, adfærd både hos medarbejdere og kunder, samt villigheden til at adoptere nye løsninger, er alle antagelser, der bør udfordres gennem test, observationer og indsigt, og ikke vurderes af en projektgruppe bag en lukket dør. 

Den sidste del af “Startpakken” fokuserer på det mulige videre forløb med teknologierne. Er der set et behov for teknologierne under udforskning og test af eksisterende løsninger? Eller kan I allerede se potentialet for at gå videre og afprøve teknologierne som en ny del af eksisterende arbejdsgange – og skal I måske tænke i udvikling af tilpassede løsninger til netop jeres virksomhed? Her er det nødvendigt med en sparringspartner både i forhold til teknologi, udvikling og forretningspotiale.