PILOTTEST

PILOTTEST

PILOTTEST

Test og tilpas teknologien inden I vælger at implementere.

Om I vælger at gå med en eksisterende løsning, eller udvikle en selv, så er det vigtigt at I gennemgår en pilottest. Pilottesten omfatter iterative steps af: Udvikling med erfarne eksperter, Test med brugere/kunden (internt/ekstent) og Feedback til forbedringer/videre udvikling. Pilottesten har det formål at bidrage til en Evaluering af løsningens potentiale, hvorfor det er vigtigt at definere de paramtre, som ønskes at forbedre. Her er samlet råd og vejledning til den gode pilottest, samt konkrete værktøjer til test og evaluering. I kan få indsigt i erfaringer pilottest ved at læse om projektets virksomhedscases.

Test og tilpas teknologien
inden I vælger
at implementere

Test og tilpas teknologien inden I vælger at implementere

PILOTTEST - Vejledning til konkret forløb

I kan modtage råd og vejledning til et konkret forløb med udvikling og pilottest ved at kontakte et udviklingshus eller teknologisk institut. En ekstern partner vil kunne støtte med facilitering af  udvikling, test og opsamling på feedback fra brugere. Det er en fordel at søge støtte hos eksperter, da investeringen kan være langt større og erfaringen markant mindre, ved at ansætte nye medarbejde til intern udvikling.

Den gode arbejdsproces gennem pilottest bygger på iterationer af udvikling – test – feedback. Ud fra en prioriteret liste af features vil konceptet blive udviklet og funktionerne vil blive vurderet på baggrund af brugernes forståelse og adfærd. 

Konceptet som udvikles og testes må evalueres for at kunne vurderes op mod målsætningen og ambitionerne for at gå i gang med projektet. VR, AR eller MR-løsningen bør evalueres op mod parametre, som gør sig gældende for teknologiens forventede effekt og værdi-skabelse.   

VÆRKTØJER TIL PILOTTEST

TEST MED BRUGERE (template)

Værktøjet "TEST MED BRUGERE" giver en række testmetoder, som I kan bruge til at teste konceptet af i den tiltænkte arbejdsgang.

TEST MED BRUGERE (eksempel)

Eksempel på brug af værktøjet "TEST MED BRUGERE"

EVALUERING (template)

Værktøjet "EVALUERING" hjælper jer til at evaluere konceptet op mod forskellige parametre for effekt og værdiskabelse.

EVALUERING (eksempel)

Eksempel på brug af værktøjet "EVALUERING"

MEDARBEJDERE OG BRUGERE I FOKUS

Test både internt med medarbejdere og eksternt med kunder er vigtigt for at opnå en forståelse af deres oplevelse som brugere. Test skal udføres i den tiltænkte arbejdsgang og brugeren skal have mulighed for at stille spørgsmål og give feedback. Denne video viser en test med en kunde, som skal kunne bruge en MR-briller til at få information om et produktionsanlæg vist foran øjnene, mens han står i produktionen.