VÆLG DEN RETTE LØSNING

VÆLG DEN RETTE LØSNING

VÆLG DEN RETTE LØSNING

Skab et koncept baseret på indsigt i jeres ARBEJDSGANGE.

Det er vigtigt først at fokusere på at identificere det problem, som der skal udvikles en løsning til, inden der fokuseres på valg af teknologi og løsningsrum. Om I vælger at gå videre med en eksisterende løsning på markedet, eller vil udvikle en løsning, der tilpasses jeres unikke behov, så bør I gennemgå en indledende afklaringsproces. Vi giver her råd og vejledning til det optimale samarbejdet gennem et skitseret forløb, som projektlederen kan bruge som plan for afklaring inden valg af koncept. Nedenfor ses konkrete værktøjer, der hjælper projektgruppen til at identificere problem, definere behov og teste hypoteser, samt afklare løsningsrum, samt ønsket effekt- og værdiskabelse.

Skab et koncept
baseret på
indsigt i jeres
ARBEJDSGANGE.

Skab et koncept baseret på indsigt i jeres ARBEJDSGANGE.

KONCEPTUDVIKLING

Den gode arbejdsproces for konceptudvikling bygger på en dyb forståelse af medarbejdere og kunders behov og udfordringer. Med udgangspunkt i identificerede problemstillinger kan der undersøges mulige løsninger, hvor digitale koncepter i form af VR, AR eller MR kan vise potentiale som den rette løsning. 

 

Det gode konceptudviklingsforløb strækker sig over flere uger og omfatter foruden projektgruppen også inddragelse af ledelse, medarbejdere og kunder, der er direkte involveret i de udvalgte problemstilligner. 

VÆRKTØJER TIL KONCEPTUDVIKLING

BRUGERREJSEN (template)

Værktøjet "BRUGERREJSEN" hjælper jer til at forstå arbejdsprocesser trin-for-trin, samt afklare hvilke problemer, der opstår undervejs og hvilke nuværende løsninger, som brugeren benytter sig af.

BRUGERREJSEN (eksempel)

Eksempel på brug af værktøjet "BRUGERREJSEN"

TESTKORT (template)

Værktøjet "TESTKORT" sikrer, at I får sat spørgsmålstegn ved de antagelser, som I har omkring årsager til problemer og valg af nuværende løsninger.

TESTKORT (eksempel)

Eksempel på brug af værktøjet "TESTKORT"