Projektforløbet

DIGITAL REALITY vil afsøge muligheden for at accelerere konkurrenceevnen hos danske industrivirksomheder ved brug af Virtual, Augmented og Mixed Reality (VR/AR/MR). Projektet udføres af DTU, Virsabi og KRING Innovation, der sammen vil udforske potentialet for service- og produktivitetsforbedringer hos de deltagende virksomheder gennem udvikling og test af prototyper. 

Ambitionen for DIGITAL REALITY er at skabe reel og målbar effekt gennem brug af VR/AR/MR. De deltagende virksomheder vil gennem projektet gennemgå et indledende konceptualiseringsforløb (efteråret 2019), efterfulgt af et 180-dages pilotforløb, hvor konkrete VR/AR/MR-løsninger vil blive udviklet og testet i virksomheden mhp. at måle effekt og værdiskabelse.

Play Video

Rekruttering (før projektforløb)

Frem til september 2019 var det muligt at ansøge om deltagelse i DIGITAL REALITY. Introduktionsmøder blev afholdt med interesserede virksomheder mhp. afklaring omkring projektets rammer, teknologiske muligheder og kriterier for deltagelse.

efterår 2019 Konceptualisering 

Indledende co-creation forløb, hvor de deltagende virksomheder vil udarbejde koncepter med VR/AR/MR-teknologi. De koncepter, der vurderes at have størst potentiale, tages videre til pilotforløbet

Pilotforløb forår 2020

Fra januar og frem til juli 2020 vil hver deltagende virksomhed gennemgå et 180-dages pilotforløb, hvor koncepter udvikles og testes i den tiltænkte brugskontekst. Effekten af løsningerne vil blive målt før og efter pilotforløbet med henblik på at vurdere den værdiskabelse, som VR/AR/MR kan bidrage med.

sommer 2020 Videndeling 

Efter de afsluttede pilotforløb vil erfaring og effektmåling blive opsamlet og videreformidlet med det formål at gøre viden tilgængelig for andre virksomheder, der ønsker at teste og implementere VR/AR/MR-løsninger.

Implementering (efter projektforløb)

Virksomhederne vil efter projektet videre kunne udvikle, implementere og skalere VR/AR/MR-løsninger.