Poul Johansen Maskiner

"Tilgængelig information omkring opgaven præcis der, hvor den er nødvendig..."

Erfaringer og læring fra deltagelse i projektet

POUL JOHANSEN MASKINER

Poul Johansen Maskiner ville gerne skabe effekt gennem værdi-kæden fra design til produktion, samt at sikre opdateret dokumentation.  Ved brug af Mixed Reality kan montørerne få støtte i deres arbejde ved digital fremvisning af el-diagrammer og styklister, og opdateringer kan deles direkte med konstruktions-afdelingen. Ved brug af MR-teknologi har medarbejderen den relevante information tilgængelig netop der hvor opgaven udføres, mens hænderne er frie til at udføre selve opgaven.

PJM har udforsket brugen af MR-teknologi til både interne arbejdsgange og til ekstern support af drift og fejl på anlæg.

Poul Johansen Maskiner udvikler, konstruerer og servicerer fuldautomatiske maskiner og linjer til produktionen. Kunderne er i fremstillingsindustrien i ind- og udland og befinder sig i segmentet lige fra medicinalindustrien til legetøjsproducenter og omfatter bl.a. Coloplast, Danfoss og LEGO.

Erfaringer og læring fra deltagelse i projektet

POUL JOHANSEN MASKINER

Det har været et lærerigt forløb, som har rustet os til at turde tage flere chancer fremadrettet.

Poul Johansen Maskiner fortæller om den erfaring, som de tager med videre fra deres deltagelse i projektet. Forståelsen for teknologierne og deres muligheder har imponeret, men visionen om fuldt ud at implementere nye løsninger har vist sig at være en større opgave end først antaget. 

Poul Johansen Maskiner har erfaret, hvor vigtigt det er at få udbredt kendskabet til nye digitale tiltag bredt i organisationen, så medarbejderne føler sig klædt på til at afprøve nye løsninger i deres arbejdsgange.

Poul Johansen Maskiner udvikler, konstruerer og servicerer fuldautomatiske maskiner og linjer til produktionen. Kunderne er i fremstillingsindustrien i ind- og udland og befinder sig i segmentet lige fra medicinalindustrien til legetøjsproducenter og omfatter bl.a. Coloplast, Danfoss og LEGO.

Introduktion af VR/AR/MR-teknologi gennem værdikæden

DIGITAL INFORMATIONSDELING FRA UDVIKLING TIL FÆRDIGT PRODUKT FRIGIVER RESSOURCER

Produktudvikling

Konstruktion

Fremstilling

Produktion

Distribution

Logistik

Salg

Marketing

Service

Support

Review af hardware-design, placering af komponenter og elektronik. Visualisering af 3D-model i reel størrelse.

Digital montageproces, hvor montøren kan finde information og dokumentere opgave direkte i opsætningen af el-diagrammet.

Kvittering for brugte komponenter og direkte opdatering styklister med lager-funktion.

Fremvisning af 3D-model eller kunden kan tages med ind i produktionen for at få et fuldt indblik i maskinens funktion.

Adgang til kundens synsfelt og deling af information i direkte relation til det problem, som de står overfor.  

Vi havde en vision om at tage teknologien betydeligt længere i første huk, men der må vi nok erkende at vi skal tage det i mindre skridt efterhånden som teknologien bliver klart til det.

Benny Smith, CEO, PJM

Mixed Reality til effektivisering af arbejdsprocesser

DEN RETTE VIDEN DET RETTE STED

Poul Johansen Maskiner testede gennem pilotforløbet en MR-løsning, der giver montørerne mulighed for lettere at finde den relevante information, når de skal udføre arbejdsopgaverDette kan for eksempel være montering af kabler og komponenter, hvor adgang til den digitale tegning fremviser den nødvendige information direkte i synsfeltet. På den måde har montøren hænderne frie og kan fokusere på at udføre det konkrete arbejde. Samtidig gør MR-løsningen det lettere for montøren at opdatere dokumentationen og finde anden relevant viden om komponenter og lagerbeholdning.  

Det er vigtigt, at alle bliver bekendte med teknologien inden man går i gang med at udvikle nye løsninger.

information i øjenhøjde

Begrebet “Mixed Reality” dækker de digitale teknologier, som visuelt projekterer data foran øjnene og hvor interaktion er direkte på projektionen ved brug af hænder eller stemmestyring. De mest kendte MR-devices er briller i versionen MS HoloLens (fokus på stor mængde data og information i produktionen) og RealWear (fokus på simplicitet og brug ude i felten). De begge er udviklet til at støtte arbejdsprocesser i arbejdsmiljøer med svagt lys og støj ved op til 70dB, hvor normale devices som computer, tablet og smartphones ikke kan bruges.  

Poul Johansen Maskiner valgte at bruge Mixed Reality til at placere digital information omkring arbejdsopgaver i montørens synsfelt. Med MS HoloLens er det muligt at få adgang direkte til det program, hvori information omkring konstruktion og montageopgaver er beskrevet. Med MR-brillerne kamera og stemmestyring er det dertil muligt at kvittere for udførte opgaver, samt opdatere ændringer gennem billeder, video og tekst.

MR har et stort potentiale, men det er vigtigt ikke at trække eksisterende løsninger ind i et nyt format uden tilpasning.

Efter pilotforløbet blev det dog erkendelsen, at det ikke er nemt at interagere med et desktop baseret program i et MR-interface, hvor hænderne skal bruges til navigation i stedet for klik med en musMR-formatet var i dette tilfælde ikke optimalt og det tog lang tid for den enkelte bruger, at føle sig lige så sikker i sin kvittering for opgaver, som ved den eksisterende arbejdsgang med printede manualer. PJM vil dog fortsætte med at give montøren digital vejledning, men vil teste brug af tablets i produktionen og fortsat med fokus på at øge den interne vidensdeling gennem digital opdatering.  

Se flere cases på Virsabis hjemmside

Virsabi specialisere sig i at levere Virtual, Augmented og Mixed Reality løsninger til organisationer. Lad dig inspirere og få indblik i det brede spænd af muligheder teknologien åbner op for.