BAG OM PROJEKTET

AMBITIONERNE FOR DIGITAL REALITY & RAMMERNE
FOR PROJEKTETS FORLØB MED DE TRE VIRKSOMHEDER

AMBITIONERNE FOR DIGITAL REALITY & RAMMERNE FOR PROJEKTETS FORLØB
MED DE TRE VIRKSOMHEDER

Danske virksomheder skal være digitale frontløbere

Digital Reality vil dele viden

Digital Reality
vil dele viden

DIGITAL REALITY ville identificere og teste potentialet for Virtual, Augmented og Mixed Reality i dansk produktion. Projektet blev støttet af Industriens Fond og projektpartnerne bag er KRING, DTU og Virsabi, der samlet har ekspertise og erfaring inden for digital innovation, forskning og udvikling af VR/AR/MR-løsninger til industrien.

Ved brug af VR, AR og MR kan virksomheder opnå mærkbar effekt gennem hele værdikæden. Hvis danske industrivirksomheder vil være digitale frontløbere er der brug for erfaring og guidelines til succesfuld udvikling, implementering og brug af digitale teknologier. Dette er målet for DIGITAL REALITY, der gennem vidensdeling og indsigt i virksomhedscases vil bidrage med råd og erfaring til dansk produktion.

 

Projektet har skabt reel og målbar effekt

flere danske virksomheder SKAL drage nytte af den indsamlede erfaring

DIGITAL REALITY vil accelerere konkurrenceevnen hos danske industrivirksomheder ved brug af Virtual, Augmented og Mixed Reality. Ambitionen for projektet var at skabe reel og målbar effekt hos de udvalgte virksomheder gennem brug af VR, AR og MR-teknologi

Projektet blev udført af et samlet team fra KRING, DTU og Virsabi, der i samarbejde med de deltagende virksomheder, har udforsket potentialet for service- og produktivitetsforbedringer. De deltagende virksomheder blev udvalgt på baggrund af deres virksomhedsprofil, engagement og digitaliseringsstrategi.

Projektet har skabt reel og målbar effekt

flere danske virksomheder SKAL drage nytte af den indsamlede erfaring

DIGITAL REALITY vil accelerere konkurrenceevnen hos danske industrivirksomheder ved brug af Virtual, Augmented og Mixed Reality. Ambitionen for projektet var at skabe reel og målbar effekt hos de udvalgte virksomheder gennem brug af VR, AR og MR-teknologi

Projektet blev udført af et samlet team fra KRING, DTU og Virsabi, der i samarbejde med de deltagende virksomheder, har udforsket potentialet for service- og produktivitetsforbedringer. De deltagende virksomheder blev udvalgt på baggrund af deres virksomhedsprofil, engagement og digitaliseringsstrategi.

DIGITAL REALITY TEAM

Virsabi var ansvarlige for den overordnede leverance og ledte projektet gennem konceptudvikling og pilotforløbet. Virsabi har konkret erfaring med udvikling af industrielle VR-, AR- og MR-løsninger, og som projektpartner bidrog Virsabi med viden og erfaringsudveksling i forhold til teknologier, hardware, udvikling af software og test med brugere sammen med virksomhederne.   

KRING har bred erfaring med facilitering af innovationsforløb og projekter med fokus på stategiske overvejelser om implementering af ny teknologi. Gennem projektet hjalp KRING virksomhederne med at afklare forretningspotentialet for VR-, AR- og MR-teknologi, samt at vælge det rette koncept, forretningsmodel og strategi for videre skalering til markedet.   

DTU har dyb indsigt i forskning i industriel brug af VR-, AR- og MR-teknologi. Med udgangspunkt i projektets tre virksomhedscases udførte DTU metodisk effektmåling før og efter pilotforløbene. På baggrund af den samlede erfaring har DTU udgivet et White Paper, der bidrager med indsigt i de digitale teknologiers potentiale hos danske produktionsvirksomheder.

projektFORLØBET

De tre virksomheder gennemgik i efteråret 2019 et forløb med fokus på konceptudvikling for at fastlægge deres behov og muligheder for digitalisering. Starten af 2020 satte gang i individuelle pilotforløb, hvor konkrete løsninger blev udviklet og testet med medarbejderne. Arbejdsgange i hver virksomhed blev observeret før og efter mhp. at måle effekt og værdiskabelse.

De tre deltagende virksomheder trådte ind med høje ambitioner

Forventningerne til projektets resultater

I DESMI ser vi deltagelsen i DIGITAL REALITY som en oplagt mulighed for at få opbygget en bedre forståelse for de muligheder, som VR/AR/MR giver os i forhold til at yde bedre support til vores kunde og tilbyde nye services.

Rasmus Folsø

CEO, DESMI Ocean Guard

Vi ser frem til at se hvordan DIGITAL REALITY vil hjælpe os med at afdække potentialet, samt anvise og afprøve konkrete anvendelsesmuligheder, som vi kan implementere flere steder gennem vores værdikæde.

Benny Smith

CEO, Poul Johansen Maskiner

Vi ønsker løbende at forbedre vores løsninger, så vi har de mest effektive på markedet. DIGITAL REALITY er med til at muliggøre, at vi kan optimere vores processer, så vi bliver meget mere effektive ude på kundernes sites.

Jens Nyeng

CEO, Jorgensen Engineering