TRE DANSKE PRODUKTIONSVIRKSOMHEDER SKAL UNDERSØGE EFFEKTEN AF VR/AR/MR-LØSNINGER

Industriens Fond har bevilliget 4,2 mio DKK til projektet: DIGITAL REALITY under temaet: “Nye digitale forretningsmodeller i dansk erhvervsliv”. Projektet ledes af Virsabi, KRING og DTU med visionen om at løfte konkurrenceevnen hos danske industrivirksomheder gennem brug af teknologierne: Virtual Reality, Augmented Reality og Mixed Reality (VR/AR/MR)

DIGITAL REALITY skal skabe reel og målbar effekt i danske virksomheder

De tre danske produktionsvirksomheder: Jorgensen Engineering, DESMI og Poul Johansen Maskiner er udvalgt som deltagere i projektet på baggrund af deres virksomhedsprofil, digitaliseringsstrategi og engangement. De er nu i fuld gang med at udvikle VR/AR/MR-koncepter gennem en iterativ co-creation process. Ved udvælgelsen blev der lagt særlig vægt på at finde innovative cases, der vil føre til målbar effekt for både virksomhederne og deres kunder. Det har også været vigtigt at se virksomhedernes engagement fra ledelsesniveau, samt et stærkt ønske om at differentiere dem selv gennem digitalisering. Virksomhederne har alle en klar vision for, hvor de skal hen digitalt, samt hvordan DIGITAL REALITY kan støtte denne vision. Samarbejdet skal føre til løftet produktivitet hos virksomhederne samt afklare ny viden og værktøjer, som kan gavne andre virksomheder, der vil selv ønsker at teste løsninger indenfor VR/AR/MR.

”DESMI opererer i den globale maritime sektor. Det er essentielt, at eventuelle problemer med vores produkter kan løses så hurtigt og effektivt, så ‘down-time’ kan minimeres. I den forbindelse ser vi store muligheder i brug af VR/AR/MR-teknologi til at forbedre fjernsupport til vores kunder, samt udvikling af hjælpeværktøjer, som kunderne kan benytte til selv at foretage fejlsøgning og udbedring ombord på skibene. Disse optimerede service- og supportsystemer skal være med til at sikre den globale konkurrenceevne for DESMI i fremtiden. Den kompetente vejledning vi modtager gennem deltagelse i DIGITAL REALITY skal bruges til at definere hvilke VR/AR/MR-løsninger vi umiddelbart kan se en fordel i at tilbyde vores kunder.”

”Udover høj fokus på parametre som: fødevaresikkerhed, kundernes brand protection, digitalisering og høj servicegrad ønsker vi løbende at forbedre vores løsninger, så vi tilbyder de mest effektive på markedet. DIGITAL REALITY er med til at kickstarte og muliggøre, at vi kan optimere vores interne processer, så vi bliver meget mere effektive ude på kundernes sites. Vi kan online forbinde vores eksperter meget hurtigt og effektivt. Det betyder, at vi hæver vores kvalitetsniveau og vores kunder bliver serviceret på et meget højere niveau.”

”I forbindelse med udarbejdelse af en ny strategi for PJM, har vi ønsket at undersøge forskellige muligheder for at bringe nye teknologier i anvendelse forskellige steder i vores værdikæde, herunder øge digitaliseringen af vores virksomhed. Vi har identificeret VR/AR/MR-teknologi som et særdeles interessant område, hvor vi ser anvendelsesmuligheder i mange forskellige faser af et kundeprojekt: Lige fra salgs- og designprocessen over selve montagen, og til idriftsættelse hos kunden samt den efterfølgende service. Her ser vi frem til, at DIGITAL REALITY kan hjælpe os med at afdække potentialet, samt anvise og afprøve konkrete anvendelsesmuligheder, som vi umiddelbart kan implementere et eller flere steder i vores værdikæde.”​

“Danske virksomheder agerer i en virkelighed under hastig forandring, hvor det er afgørende for konkurrenceevnen, at virksomhederne griber de muligheder, som nye teknologier tilbyder. Projektet DIGITAL REALITY skal skabe stærke brugseksempler og derved demonstrere, hvordan teknologien omsættes til forretningsmæssig værdi og dernæst inspirere andre industrivirksomheder til at komme i gang med at udnytte disse teknologiers potentiale.” 

Thomas Hofman-Bang
Direktør, Industriens Fond

“Vi oplever, at en række af Danmarks største virksomheder er i gang med at implementere VR- og AR-løsninger. I samarbejde med Industriens Fond får vi nu mulighed for at bringe teknologierne ud til de mellemstore virksomheder, som udgør grundstammen i dansk erhvervsliv – og dermed er afgørende for den samlede danske konkurrenceevne.”

Jens Lauritsen
CPO, Virsabi

“I projektet vil vi gennem innovationsforløb hos virksomheder fokusere på at identificere og validere bæredygtige kommercielle idéer baseret på VR- og AR-løsninger. Det er vigtigt for os at demonstrere gennem konkrete eksempler, at teknologien kan skabe kommercielle resultater og ikke bare er en sjov gimmick”

Carsten Ellegaard

Partner, Kring Innovation

“Vi ser naturligvis på mulighederne for at integrere VR og AR i vores aktiviteter. Derfor vil vi gerne være med til at sætte scenen for et projekt som Digital Reality og bidrage med vores kompetencer indenfor måling af effekten af implementering af ny digital teknolog.”

Jakob Fritz Hansen

Direktør DTU – Forskning, Rådgivning og Innovation