Forretningsværdien for VR/AR/MR-teknologi i 2020

Frem til sommeren 2020 vil tre danske produktionsvirksomheder gå forrest i digitaliseringstiltag og implementere Virtual, Augmented eller Mixed Reality-løsninger gennem projektet DIGITAL REALITY. Timingen for projektet falder sammen med internationale tendenser, hvor disse digitale teknologier allerede har vist deres potentiale for at skabe reel værdi hos industrivirksomheder. Overgangen til 2020 markerer et stort skift i industriens brug af VR, AR og MR-teknologi, og dette er netopfokus for DIGITAL REALITY, som er sponsoreret af Industriens Fond. Argumenterne for teknologiernes modenhed kan findes gennem en række rapporter, hvor konsulenthusene Gartner, Accenture og IDC argumenterer for deres potentiale, anvendelse og forretningsmæssige værdi.

Potentialet for VR, AR og MR - fra hype til realitet

Starten på 2020 markerer overgangen for AR og MR fra at være ”hypet teknologier” til reel brug i industrien. Gartner udgiver hvert år deres Hype Cycle for Emerging Technologies, som er en oversigt over lovende teknologier, deres modenhed og forventede potentiale. VR forsvandt fra oversigten allerede i 2018, og fra 2019 fremgår AR og MR heller ikke længere som ”hypede” teknologier, men i stedet som teknologier, der har opnået reelt markedspotentiale.

Ifølge Gartner er teknologierne bag både VR og AR nu nået et modenhedsniveau, der egner sig til brug i industrien. Mens VR forventes at blive drevet frem af spil-industrien og forbrugerrettede initiativer, er AR nu klar til at understøtte profitable forretningsmodeller. Samtidig er der stor efterspørgsel på teknologien fra virksomheder verden over, hvorfor det forventes, at udviklingen fordobles gennem de næste år.

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/top-trends-in-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2017/

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-emerge-in-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2018/

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/5-trends-appear-on-the-gartner-hype-cycle-for-emerging-technologies-2019/

Investeringer i VR og AR vil fortsat fordobles hvert år

Virksomhedsinvesteringer i VR og AR overgik for første gang forbrugermarkedet i 2019, og i 2023 vil virksomheder bruge tre gange så mange penge på AR og VR i forhold til forbrugerne. Allerede i 2020 vil industrien bruge 21 milliarder dollars på AR og VR, hvilket vil stige til 121 milliarder dollars i 2023 (Accenture rapport, 2019). Udviklingen ses også i antallet af patenter inden for AR og VR. Accenture viser, at tallet har ligget stabilt omkring 1.500 i en årrække, indtil det tog fart i 2014 og steg til omkring 6.000 patenter i 2016.

VR/AR/MR - nu som del af Digitaliseringsstrategien

VR og AR er nu en integreret del af den digitale omstilling, som visonære virksomheder enten allerede er i gang med at implementere – eller forbereder sig på. En fordel ved disse teknologier er, at det er relativt billigt at komme i gang, og effekten af et enkelt projekt kan hurtigt måles. Gartner forventer, at VR indgår i strategien for den digitale transformation hos 30 procent af alle større virksomheder allerede i 2021. Dog forudser Gartner, at AR hurtigt vil overhale VR som den drivende kraft inden for head-mounted displays (HMD).

Hvilke fordele kan industrien forvente af VR/AR/MR?

PRODUKTIVITET
VR, AR og MR kan give store produktivitetsfordele i industrien gennem f.eks. samarbejde i virtuelle teams,  digitale manualer og support, hvor operatøren har begge hænder frie til at kunne udføre opgaver, samt data og guidelines tegnet direkte ovenpå maskiner gennem digitale interfaces. 

TRÆNING/OPLÆRING
Fordi brugerne fuldstændig fordyber sig i den virtuelle virkelighed, er VR enestående til træning og (op)læring. VR kan reducere omkostninger, tid og besvær med at samle ansatte på en bestemt lokation ved at simulere et hvilket som helst miljø, som for eksempel det fremtidige produktionsanlæg, maskinrummet på et skib eller en boreplatform. Samtidig er det også muligt at simulere kritiske arbejdssituationer, såsom nedbrud i produktionen, brand eller en konflikt mellem ansatte/kunder – helt uden risiko, samt genskabe dem igen og igen, til brugeren føler sig i stand til at håndtere situationen. Dette kan markant reducere træning- og rejseomkostninger, samt øge tryghed og engagement hos de ansatte.

KUNDEOPLEVELSER + DEN SOCIALE SFÆRE
VR og AR kan give kunder unikke oplevelser f.eks. ved at vise dem en gennemgang af det nye simulerede produktionsanlæg i VR, inden det bliver bygget, eller indsigt i selve funktionen af et nyt produkt i AR gennem en telefon eller tablet. Ud over industri-applikationer, så er der også mange muligheder inden for sundhedssektoren for at benytte VR, AR og MR-teknologi til at afhjælpe for eksempel angst og fobier gennem mulighed for at træne social interaktion i sikre simulerede miljø.

Hvad er den næste trend? AR Cloud? Multiexperience?

Konsulenthusene er enige om fremtidsperspektiverne for VR og AR, men ser også åbningen for at relaterede teknologier snart kan skabe værdi i industrien. Gartners oversigt over hypede teknologier rummer begrebet AR Cloud, som en teknologi, der er ved at udvikle sig. AR Cloud begrebet dækker over en bedre udnyttelse af AR i samspil med de øvrige elementer i Industry 4.0.

For eksempel at man i fremtiden kan se den digital tvilling af sit produkt i AR ovenpå det rigtige produkt. Eller at der kan opstilles forskellige hierarkier, der forbedrer sikkerheden ved at definere, hvilke dele af optagelserne af et produkt, som må gemmes i databasen.

Enkelte virksomheder er allerede begyndt at integrere deres AR-teknologi med deres cloud-løsninger, men uden der er tale om en decideret AR Cloud. For at blive en moden teknologi er AR Clouden afhængig af andre teknologier, heriblandt udbredelsen af 5G.

Multiexperience

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-10-strategic-technology-trends-for-2020/