Nyt projekt sætter fokus på Virtual, Augmented og Mixed Reality i danske industrivirksomheder

Danske virksomheder skal kunne adoptere nye digitale teknologier - DIGITAL REALITY skal vise dem hvordan...

Danske industrivirksomheder sakker bagud i forhold til nabolandene på digitaliseringsområdet. Ifølge en undersøgelse fra Dell er blot 1 procent af de danske virksomheder kategoriseret som digitale frontløbere, mens det i for eksempel Sverige er hele 6 procent.

Samtidig viser internationale studier fra blandt andre Boeing og GE Healthcare, at VR, AR og MR kan levere produktivitetsstigninger på mellem 25 og 46 procent dér, hvor de tages i brug. Og det er ikke kun effektiviseringer. Det er også forbedringer af den service, som en virksomhed kan levere.

“Danske virksomheder agerer i en virkelighed under hastig forandring, hvor det er afgørende for konkurrenceevnen, at virksomhederne griber de muligheder, som nye teknologier tilbyder. Herunder VR og AR. Projektet skal skabe nogle stærke brugseksempler og derved demonstrere, hvordan teknologien omsættes til forretningsmæssig værdi og dernæst inspirere andre industrivirksomheder til at komme i gang med at udnytte disse teknologiers potentiale.”

Thomas Hofman-Bang –
CEO, Industriens Fond

DIGITAL REALITY skal bane vejen for brug af VR/AR/MR i 2020 gennem succesfulde virksomhedscases...

Industriens Fond har bevilliget 4,2 mio. DKK til projektet: DIGITAL REALITY under temaet: “Nye digitale forretningsmodeller i dansk erhvervsliv”. Projektet kører fra sommer 2019 og frem til efteråret 2020 og ledes samlet af Virsabi, KRING Innovation og DTU med visionen om at løfte konkurrenceevnen hos danske industrivirksomheder, samt deres digitaliseringsgrad, gennem brug af teknologierne: Virtual, Augmented og Mixed Reality (VR/AR/MR).

Et af fokusområderne i projektet er at få aktiveret de virksomheder, der ikke er kommet i gang med at arbejde med de digitale teknologier endnu. Virsabi er den teknologiske og bærende aktør i DIGITAL REALITY, da de har konkret erfaring med udvikling, test og implementering af VR/AR/MR-løsninger.

“Vi oplever, at en række af Danmarks største virksomheder er i gang med at implementere VR/AR/MR-løsninger. I samarbejde med Industriens Fond får vi nu mulighed for at bringe teknologierne ud til de mellemstore virksomheder, som udgør grundstammen i dansk erhvervsliv – og dermed er afgørende for den samlede danske konkurrenceevne”

Jens Lauritsen
CPO, Virsabi

Ikke kun teknologi og innovation, men nye forretnings- modeller og brugeradfærd er også i fokus...

Teknologien kommer ikke til at stå alene i projektet. Det handler også om adfærd, innovation og nye forretningsmodeller. DIGITAL REALITY skal afklare den forretningsmæssige værdi i anvendelsen af VR/AR/MR. Derudover vil projektet producere praktiske værktøjer, der kan hjælpe andre virksomheder med at komme i gang og dermed bane vejen for nye investeringer rundt omkring i dansk erhvervsliv.

“I projektet vil vi gennem innovationsforløb hos virksomheder fokusere på at identificere og validere bæredygtige kommercielle idéer baseret på VR- og AR-løsninger. Det er vigtigt for os at demonstrere gennem konkrete eksempler, at teknologien kan skabe kommercielle resultater og ikke bare er en sjov gimmick” 

Carsten EllegaardPartner, KRING Innovation

“Vi ser naturligvis på mulighederne for at integrere VR og AR i vores aktiviteter. Derfor vil vi gerne være med til at sætte scenen for et projekt som Digital Reality og bidrage med vores kompetencer indenfor måling af effekten af implementering af ny digital teknologi” 

Jakob Fritz Hansen – Direktør, DTU – Afd. Forskning, Rådgivning og innovation

Play Video