DESMI

"En simpel og funktionel løsning, der passer ind i kundens arbejdsmiljø og den tilgængelige teknologi..."

Erfaringer og læring fra deltagelse i projektet

DESMI & DIGITAL REALITY

DESMI Ocean Guard ville gerne forbedre deres support til segmentet af små kunder, der kontakter dem for at modtage hjælp til vedligehold og fejlsøgning på deres ballastvandsystemer. DESMI ønskede derfor at gøre data, manualer og fejlsøgning lettere tilgængelig.

Løsningen blev at bygge en app, der benytter Augmented Reality. Appen er bygget til Android og kan nemt hentes ned af kunden og den enkelte maskinmester, der varetager ballastvandsystemet ombord på et skib. I appen er det muligt at søge efter information, guidelines og fejlkoder ud fra en 3D-model af det specifikke ballastvandsystem. AR-teknologien gør det muligt at hele systemet som en 3D-model, hvor detaljer om hvert enkelt komponent understøttes med direkte link til den rette manual og information.

DESMI udforskede også muligheder indenfor Mixed Reality, hvor de bruger MR-teknologien til at fremvise en simuleret udgave af funktionerne i deres ballastvandsystem. Denne løsning er målrettet salg og træning.

DESMI er en dansk producent af pumpeløsninger.  DESMI sælger og servicerer pumper og pumpesystemer samt miljøudstyr til bl.a. marine- og forsyningsindustrien. DESMI har hovedsæde i Nørresundby og globalt over 900 ansatte, med repræsentation i mere end 120 lande.

Erfaringer og læring fra deltagelse i projektet

DESMI & DIGITAL REALITY

Projektet har skabt værdi for både kunder og medarbejdere.

DESMI deler deres erfaringer fra projektet – fra produktionen til ledelsen – sammen med den viden, de nu samlet besidder om brugen af Digital Reality teknologierne. Deres AR-løsning understøtter vidensdeling både internt og eksternt, samt hjælper DESMI med at differentiere sig fra konkurrenterne. 

Implementeringen af de nye digitale løsninger har været vellykket og modtaget positivt af medarbejderne.  

DESMI er en dansk producent af pumpeløsninger.  DESMI sælger og servicerer pumper og pumpesystemer samt miljøudstyr til bl.a. marine- og forsyningsindustrien. DESMI har hovedsæde i Nørresundby og globalt over 900 ansatte, med repræsentation i mere end 120 lande.

Introduktion af VR/AR/MR-teknologi gennem værdikæden

PRODUKTINFORMATION PRÆSENTERET
I AUGMENTED OG MIXED REALITY

Produktudvikling

Konstruktion

Fremstilling

Produktion

Distribution

Logistik

Salg

Marketing

Service

Support

Visualisering af 3D-model i reel størrelse. Indblik i mulige produktkonfigurationer.

Digital søgning og fremvisning af komponenter, samt hvordan det endelige ballastvand-system skal sammensættes.

Kvittering for det færdige ballastvand-system, der kan deles med kunden med AR-visning.

Placering af 3D-model i kundens arbejdsmiljø mhp at se produktet i kontekst og få indblik i systemets funktion.

Fejlsøgning og link til manualer direkte i app. Support funktion kan understøttes med deling af billede/video. 

Review af produktdesign, placering af komponenter og funktion. Visualisering af 3D-model i reel størrelse.

Digital montageproces, hvor de ansatte kan finde information og dokumentere for udførte opgaver.

Kunden kan blive bekendt med produktet og dets funktioner, samt placere det digitalt inden levering til skib.

Fremvisning af 3D-model eller kunden kan tages med ind i produktionen for at få et fuldt indblik i maskinens funktion.

Adgang til kundens synsfelt og deling af information i direkte relation til det problem, som de står overfor.  

Jeg forventer, at vi kan se en effekt af løsningen relativt hurtigt. Den udviklede løsning er klar til at blive taget i brug, men den kan udbygges med flere features og det bliver rigtig spændende at se hvordan den videreudvikling vil forløbe.

Mark Andersen, Head of Projects, Desmi

Mark Andersen,
Head of Projects,
Desmi

Applikationen gør produktinformation let tilgængelig

EN SIMPEL & HOLDBAR LØSNING

DESMI Ocean Guard har fokuseret på at bruge AR i en applikation, som samler information og manualer omkring deres pumpeløsning til håndtering af ballastvand på skibe. Den kan downloades til tablet og smartphone og er tiltænkt brug af deres kunder, der arbejder med ballastvandsystemet ombord på store skibe. AR-løsning har dog også vist sig brugbar blandt DESMI’s egne ansatte i produktionen, hvor den giver let adgang til produktinformation og digitale manualer. 

Ved at gøre information og manualer tilgængelige på mobile devices kan vi nemmere støtte både ansatte og kunder i forståelsen af vores produkt

NYE VEJE TIL INFORMATION, MEN VELKENDT BRUGERFLADE

DESMI havde fokus på at få udviklet en løsning, der ville være let tilgængelig for deres kunder, selv når de befinder sig på åbent hav uden datadækning. Løsningen blev derfor en app, hvor information kan hentes ned, når man installerer systemet (kræver data-dækning). Ved at benytte en velkendt teknologi (smartphone), som alle kunder har til rådighed, rammer DESMI en ny vej til information, som giver kunderne en digital vej til viden end det kendte manual-format.

Appen benytter AR-teknologi til at visualisere ballastvand-systemet som en 3D-model set gennem kameraet. Brugerne kan dermed lettere se og forstå information omkring de enkelte komponenter, både når de står foran pumpen, men også når de ønsker at forstå systemet udenfor maskin-rummet. Fremvisningen på en skærm gør det også nemmere at dele observationer og spørgsmål med andre. Appen skal støtte arbejdsgange omkring drift, vedligehold og fejlsøgning ved gøre information og manualer tilgængelige.  Den kan også understøtte oplæring i brug af ballastvandsystemet.

Ved at benytte AR har vi valgt en mere simpel og velkendt teknologi, som er intuitiv og understøtter formidlingen af information omkring vores produkt.

Applikationen og AR-funktionen fungerer off-line og designet understøtter brug, hvor det forventes at lys kan være reduceret og lydniveauet højt. Dette er en fordel under arbejdsforholdene på skibe. Appen bruger derfor primært visuel kommunikation og funktionerne er placeret sådan, at den kan benyttes med en hånd, mens den anden er fri til at udføre arbejde.

Se flere cases på Virsabis hjemmside

Virsabi specialisere sig i at levere Virtual, Augmented og Mixed Reality løsninger til organisationer. Lad dig inspirere og få indblik i det brede spænd af muligheder teknologien åbner op for.