Vi leder efter virksomhedspartnere
til projektet.

Digital Reality

Et projekt om effektfuld brug af Virtual, Augmented og Mixed Reality i dansk industri - finansieret af Industriens Fond

Baggrund:

Kun få danske industrivirksomheder er på nuværende tidspunkt i gang med at udnytte potentialet gennem brug af teknologier inden for "Digital Reality". Dette er en skam, da disse teknologier besider muligheder for markante forbedringer i produktivitet, kunderelationer eller andre nøgleparametre i enhver virksomhed. Succesfulde erfaringer er allerede set hos store internationale industrispillere som fx Boeing, Grundfos, Thyssen, General Electric. "Digital Reality" teknologierne (VR/AR/MR) er nu modne til at levere resultater også i mindre virksomheder. Derfor har Industriens Fond finansieret dette nye projekt, der vil afdække effekten af VR/AR/MR i danske produktionsvirksomheder.

Derfor har Industriens Fond finansieret dette nye projekt.

Projektet:

Projektet har til hensigt at udvikle effektfulde "Digital Reality"-løsninger i tre danske industrivirksomheder. Løsningerne skal understøtte virksomhedernes konkurrenceevne og deres evne til at agere i den digitale transformation. De udviklede løsninger skal inspirere andre industrivirksomheder til at se potentialet ved brug af VR/AR/MR-teknologierne, med håbet om at kickstarte en bølge af ’Digital Reality’-udvikling til gavn for dansk konkurrenceevne.

Teamet:

Projektet drives af projektpartnere fra Virsabi og innovationsledere fra KRING Innovation i samarbejde med DTU, Danmarks Tekniske Universitet.

Projektpartnere

Virsabi logo Kring logo DTU logo

Vi leder efter virksomhedspartnere!
Kunne I se jer selv:

▪ Deltage i et sponsoreret udviklingsforløb til en værdi af 2 millioner kroner?

▪ Blive frontløber i at udnytte ’Digital Reality’ med stor forretningsmæssig afsmitning?

Download vores Call For Partners (.pdf) for at læse mere her.

Skriv jeres kontaktoplysninger og vi kontakter jer.